என்னைப் பற்றி ...

My photo
இலக்கிய வானில் இன்னும் ஒரு தாரகையாய் நான் மின்னாவிட்டாலும் சோம்பேறி மேகமாகவாவது சற்று நேரம் சுற்றி விட்டுப் போகின்றேனே! ('ப்ரிய ஸகி’ கவிதைத் தொகுப்பிலிருந்து)

வாங்க! வாங்க!

அடிக்கடி இந்தப் பக்கம் வாங்க! ரொம்ப நாளாச்சு பார்த்து!

Monday, September 06, 2004

Haloscan commenting and trackback have been added to this blog.

8 comments:

Vassan said...

எல்லே ராம் அவர்களுக்கு:
சுஜாதா ரங்கராஜன் சொன்னது போல எனும் குறிப்புடன் சொல்லியிருந்திருக்கலாம்,நீங்கள்.நானும் கால்முட்டியில் அடிபட்டது போல குரைத்திருந்திருக்க மாட்டேன்.சுஜாதாசொன்னால் மறுபேச்சு கிடையாது எனவெண்ணி நீங்கள் எழுதியது எங்கோ கொண்டுபோய்விட்டு விட்டது.சொற்களை கொட்டி விட்டேன்.பொறுத்தருளுங்கள்.

அரசலாற்றில் தண்ணீர் வேகத்தோடு சுழித்துக் கொண்டோடிய காலத்தில்,அதில் விளைந்த அரிசியை சாப்பிட்டதன் பயன் சில சமயங்களில் வெளிப்பட்டுவிடுகிறது.மன்னிக்க.

Anonymous said...

Online Pharmacy for Cialis, Levitra, Tamiflu, Viagra. Get Cheap Drugs online. Buy Pills Central.
[url=http://buypillscentral.com/buy-generic-viagra-online.html]Get Cheap Viagra, Cialis, Levitra, Tamiflu[/url]. Indian generic drugs. Cheapest drugs pharmacy

Anonymous said...

When you sort Viagra or some other meds in our betray you may be reliable Cheap Discount Viagra Pharmacy On-line that this goods just of pre-eminent grade will be delivered to you systematically in time.

Anonymous said...

...please where can I buy a unicorn?

Anonymous said...

Es la frase simplemente incomparable ) http://nuevascarreras.com/ cialis generico comprar Non preoccuparti! cialis 20 mg kffcurhqds [url=http://www.mister-wong.es/user/COMPRARCIALIS/comprar-viagra/]viagra cialis[/url]

Anonymous said...

明日/昨日 [url=http://ci2s.org/viagura.htm]バイアグラ[/url] バイアグラ

Anonymous said...

大丈夫です。 [url=http://ci2s.org/viagura.htm]バイアグラ[/url] バイアグラ 服用

Anonymous said...

おめでとう! [url=http://ci2s.org/viagura.htm]バイアグラ[/url] バイアグラ 個人輸入